Subscripció

RSS

La subscripció RSS et permet rebre alertes quan hi ha canvis en aquesta web. T'oferim tres nivells de subscripció, en funció del teu interès:

RSS Prediccions XAC (Catalunya) i Novetats
RSS Prediccions EOLO-PAT ((Tenerife) i Novetats
RSS Prediccions XAC (Catalunya) i EOLO-PAT (Tenerife) i Novetats

Butlletí

Si et subscrius al butlletí rebràs, així que es publiqui, el PDF de la predicció dels principals pòl•lens i espores al•lergògens de la setmana. Et pots subscriure a la predicció per a Catalunya (XAC), a la de Tenerife (EOLO-PAT) o a ambdues.

Subscripció a la predicció de la setmana en PDF

Vull rebre al meu correu la predicció de: 

» Donar-se de baixa de rebre el/s butlletí/ns

Les adreces electròniques i els noms introduïts en aquest lloc s'utilitzaran exclusivament per a l'enviament del butlletí/ns i no es faran servir amb cap altra finalitat ni es posaran a disposició de tercers.