El llibre Aerobiología y alergias respiratorias de Tenerife presenta els resultats obtinguts a l’estudi de la qualitat biològica de l’aire de la illa de Tenerife i el seu impacte sobre la població al·lèrgica, projecte EOLO-PAT. El treball s’ha fet de manera conjunta entre el Centro de Investigación Atmosférica de Izaña (AEMET), l’ Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona i l’empresa Air Liquide, en estreta col·laboració amb al·lergòlegs de Santa Cruz de Tenerife.

La informació recollida en aquesta obra és de gran interès i aplicació en l’àmbit mèdic i social, ja que els pòl·lens i espores de fongs que es troben a l’aire poden desencadenar reaccions al·lèrgiques. Conèixer quins estan presents i en quin moment de l’any ajuda no només a detectar amb més facilitat l’agent causant de l’al·lèrgia, sinó també a que les persones afectades puguin prendre les mesures oportunes per a millorar la seva qualitat de vida (prendre la medicació en l’època convenient, evitar la proximitat a les espècies en pol·linització, planejar desplaçaments voluntaris en l’època sense presència de l’agent al·lergènic...).

A uns capítols inicials sobre l’entorn climàtic i paisatgístic i de les metodologies i tècniques que s’han seguit en l’estudi, s’arriba als capítols que informen sobre la diversitat i quantitat de pòl·lens i espores de fongs que han sigut censats a l’aire de Tenerife. A continuació es mostra el patró que segueixen les concentracions atmosfèriques de cada una d’aquestes partícules al llarg de l’any i la proporció de població afectada per al·lèrgias respiratòries causades per pòl·lens. Un últim apartat explica com es pot accedir a informació permanent en línia, actualitzada setmanalment a Internet, d’aquest projecte i com accedir a informació publicada per altres estudis aerobiològics d’àmbit nacional i internacional.

El projecto EOLO-PAT i aquesta obra situen Canàries en el panorama aerobiològic mundial, ja que les dades que se generen formen part de les xarxes espanyoles i europees (REA, SEAIC y EAN).

La versió digital de la publicació es pot aconseguir a:       

http://www.aemet.es/ca/conocermas/publicaciones/detalles/Aerobiologia

http://lap.uab.cat/aerobiologia/ca/bibliography#books2010